Aktualnosci

14/03/2010

OGŁOSZENIA

Drodzy Rodzice, Nasze przedszkole i nauczyciele są gotowi na przyjęcie dzieci, jednakże ze względu na rekomendację Państwowej Stacji Sanitarnej związanej z

Szkoła w ruchu

Logopeda radzi

Logopeda radzi

kÄ…cik nauczycielki

Erasmus+

Projekty edukacyjne

 

UNICEF - LALECZKI

KLUB EUROPEJSKI

DOBRA PRAKTYKA

Klub bajkowy


 

Sekap

Termomodernizacja

 

Obszar 1

Wychowanie fizycznezajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Przedszkolacy z systematycznie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego. Jest to okazja do równomiernego rozwoju sprawności ruchowej  dzieci. Nauczycielki urozmaicają zestawy ćwiczeń różnymi ciekawymi  i często niekonwencjonalnymi przyborami .  Dzieci  bardzo lubią tą formę aktywności w przedszkolu.

    

 

Scenariusz zajęć z dziećmi 5-6- letnimi  

 

Zabawy ruchowe z nietypowymi przyborami


- kolorowa tekturka.
 
Cele ogólne:
         kształtowanie umiejętności ćwiczenia z nietypowymi przyborami;
         rozwijanie sprawności motorycznej i ruchowej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe;
         zastosowanie wybranych elementów gimnastyki twórczej;
         reagowanie na pauzę w muzyce;
         rozpoznawanie rytmu;
         kształtowanie poprawnej postawy podczas współzawodnictwa;
 
Cele operacyjne ( dziecko):
         poprawnie reaguje na sygnały wzrokowe, słowne, słuchowe;
         wykonuje proste ćwiczenia z wykorzystaniem nietypowych przyborów gimnastycznych;
         doskonali cechy motoryki: zwinność, szybkość, płynność ruchów;
         prawidłowo rozpoznaje rytm: do marszu, do biegu;
         porusza się po wyznaczonej przestrzeni- tor konkurencji sportowej;
         wykonuje różne ruchy i elementy ćwiczeń płynnie z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych;
 
Metody:
         czynna- kierowana własną działalnością dziecka
         percepcyjna- obserwacji i pokazu
         słowna- objaśnienia i instrukcje
 
Pomoce:
         kolorowe tekturki w ilości odpowiadającej liczbie dzieci, papierowe rolki, długie klocki plastikowe, nagrane piosenki, tamburyno
         Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
 
Przebieg zajęć:
 
 Zabawy wprowadzające:
Ø Zabawa przy piosence ,, Ach jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się”- dzieci maszerują po obwodzie koła jednocześnie śpiewając piosenkę. Na słowa ,,do przodu, do tyłu i raz dwa trzy” - dzieci zmieniają kierunek marszu na przeciwny.
 
Ø Spacer w dowolnym kierunku po sali przy akompaniamencie muzyki. Pauza w grze wzywa dzieci do zgromadzenia się wokół nauczycielki i zatrzymania w siadzie skrzyżnym. Ćwiczenie powtarzane jest kilka razy. Każdorazowo nauczyciel zatrzymuje się w innym miejscu sali.
 
Zabawy rozgrzewające:
Ø Zabawa ,,Skłony”
Ø    Zabawa ,,Jedzie rowerek na spacerek jaki z tyłu ma numerek”- dzieci w leżeniu na plecach naśladują szybką i wolną jazdę na rowerze. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i nóg.
Ø    Zabawa ,,Zegarki:- zabawa polega na naśladowaniu ruchem głowy dużych i małych zegarów.
 
Zabawy z nietypowymi przyborami- kolorowymi kartonikami:
Ø    Ćwiczenia słuchowo- ruchowe do wybranej melodii. Każde dziecko otrzymuje kolorową tekturkę i zatrzymuje się w wybranym przez siebie miejscu sali. Dzieci zakładają kolorowe tekturki na głowę tworząc kapelusze i maszerują w rytm muzyki po całej sali. Na zmianę rytmu dzieci leżą na plecach unosząc tekturkę raz prawą raz lewą nogą i obunóż.
Ø    Zabawa ,, Powitanie” - dzieci ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciw siebie, tekturki zakładają na głowę, podają sobie ręce i na sygnał kłaniają się.
 
Ø    Zabawa ,, Gorące kamienie”- każde dziecko stara się chodzić po,, gorących kamieniach” w rytm muzyki.
 
Ø    Zabawa ,, Kto szybciej do mety?” - dzieci siadają na kolorowych tekturkach i na dany sygnał odpychają się w kierunku mety.
 
Ø    Zabawa ,, Jazda na jednej łyżwie”- każde dziecko stawia lewą po czym prawą nogę na tekturce i imituje ruchem jazdę na łyżwie.
Ø    Zabawa ,, Toczenie rulonów przez most”- zadanie dzieci jest szybkie toczenie rulonu tylko za pomocą dwóch plastikowych klocków do wyznaczonej mety.
Ćwiczenia wyciszające:
Ø    Zabawa ,, Oddech i tekturka”- dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym po obwodzie koła, chwytają kartonik dwiema dłońmi opierając jej górną krawędź o nos. Dziecko obserwuje, jak kartonik odsuwa się od twarzy, kiedy się na nią dmucha. Gdy kartka wróci na swoje miejsce, dziecko skupia uwagę na jej kontakcie z twarzą. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie z zamkniętymi oczami i z różnym nasileniem dmuchania.
Ø    Zabawa przy piosence ,,Wietrzyk”- dzieci imitują ruchem słowa piosenki, zabawa ma za zadanie wyciszenie emocji, chwilę relaksu i wspólna zabawę.

Scenariusz zajęć z dziećmi 3-4- letnimi

Zabawy z chustą animacyjną.