Aktualnosci

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 Imprezy przedszkolne. 16 maj - Wyjście do teatru na przedstawienie "Plastusiowy pamiętnik" 22 maj - Wycieczka przedszkolna 27 maj i 28 maj -

Szkoła w ruchu

Logopeda radzi

kÄ…cik nauczycielki

Erasmus+

Projekty edukacyjne

 

UNICEF - LALECZKI

KLUB EUROPEJSKI

DOBRA PRAKTYKA

Klub bajkowy


 

Sekap

>No text entered<

Termomodernizacja

 

Szkoła w ruchu

 

 DRODZY RODZICE!!

WESOŁA JEDYNECZKA JEST ZAWSZE W DOBRYM HUMORZE I RUSZA SIĘ KIEDY MOŻE!!

Rok 2013/2014 przez Minister Edukacji Narodowej został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu. Nasze przedszkole włączyło się aktywnie do tej akcji. MEN za szczególnie ważne w pracy z dziećmi uznało dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie naszych milusińskich. www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/aktualnosci

W naszym przedszkolu ruch jest priorytetową częścią dnia dlatego postanowiliśmy dołączyć do akcji „Przedszkole w ruchu”.- „Ćwiczyć  każdy może”.Poprzez udział w tym przedsięwzięciu możemy uzyskać tytuł „Przedszkole w ruchu”, przyznawany jest on przedszkolom które podejmują działania na rzecz aktywności ruchowej w następujących obszarach:  

 Ruch w przedszkolu
 Obszar nr 1
 
 Wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.(Klik)
Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć); 

 Obszar nr 3

Edukacja zdrowotna.   (Klik) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego; 

Obszar nr 4

Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (Klik)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

    Ruch poza przedszkolem

 Obszar nr 6

Zajęcia zorganizowane. (Klik). Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół
i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci
i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia
;

 Obszar nr 7

Zajęcia niezorganizowane.  (Klik) (Klik)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

Obszar nr 8

Aktywność w gronie rodziny (Klik)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.