Aktualnosci

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 Imprezy przedszkolne. 16 maj - Wyjście do teatru na przedstawienie "Plastusiowy pamiętnik" 22 maj - Wycieczka przedszkolna 27 maj i 28 maj -

Szkoła w ruchu

Logopeda radzi

kÄ…cik nauczycielki

Erasmus+

Projekty edukacyjne

 

UNICEF - LALECZKI

KLUB EUROPEJSKI

DOBRA PRAKTYKA

Klub bajkowy


 

Sekap

>No text entered<

Termomodernizacja

 

Program

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje bogactwo i zróżnicowanie życia uczuciowego. W tym wieku nie potrafi jeszcze ono stłumić i opanować swoich uczuć i emocji. Wiele jego czynności ma charakter ekspresyjny, służą one wyrażaniu przeżyć, których dziecko nie potrafi maskować.
Impulsywne uczucia dziecięce powodują często wiele konfliktów z otoczeniem. Ponieważ wszelkie reakcje emocjonalne przebiegają na podłożu społecznym, bardzo ważną rolę pełnią kontakty z innymi ludźmi, gdyż kształtują ustosunkowanie się emocjonalne.
            Najwcześniejsze doświadczenia emocjonalne, przewaga uczuć pozytywnych lub negatywnych mają znaczący wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Aby mogło ono w wieku dorosłym postrzegać i przeżywać świat w kategoriach pozytywnych, już od najmłodszych lat należy kierować jego doświadczeniami tak, aby odczuwało sukcesy, było wrażliwe na piękno, aby miało przyjaciół
i bliskich , z którymi będzie się czuło bezpiecznie i ciepło
na co dzień.
Dziecko, ukształtowane już w rodzinie, przekraczając próg przedszkola rozszerza swoje kontakty społeczne i poznaje innych, z którymi wchodzi w różnorodne interakcje. Stwarza to możliwości przyswajania ról społecznych, które ma pełnić.
Przedszkole jako instytucja w większym stopniu wychowująca niż ucząca przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża „małego” człowieka w bogaty bagaż norm
i zasad postępowania pomocnych w przedszkolnym życiu.
Jako nauczycielka w przedszkolu pracuję 14 lat, w trakcie których zauważyłam jak bardzo ważna jest spójność oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny. Dzięki temu, dziecku
z bagażem pozytywnych doświadczeń łatwiej będzie pokonywać codzienne przykrości, niepowodzenia, rozwiązywać problemy oraz wyrażać samego siebie.
Ze względu na potrzebę skorelowania pracy wychowawczej prowadzonej w przedszkolu i w domu rodzinnym powstał ten program –