Aktualnosci

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 Imprezy przedszkolne. 16 maj - Wyjście do teatru na przedstawienie "Plastusiowy pamiętnik" 22 maj - Wycieczka przedszkolna 27 maj i 28 maj -

Szkoła w ruchu

Logopeda radzi

kÄ…cik nauczycielki

Erasmus+

Projekty edukacyjne

 

UNICEF - LALECZKI

KLUB EUROPEJSKI

DOBRA PRAKTYKA

Klub bajkowy


 

Sekap

>No text entered<

Termomodernizacja

 

Aktualności

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 Imprezy przedszkolne.

16 maj - Wyjście do teatru na przedstawienie "Plastusiowy pamiętnik"

22 maj - Wycieczka przedszkolna

27 maj i 28 maj - Dzień Mamy

29 maj- Wyjście do Ogrodu Botanicznego.

21 czerwiec- Festyn Rodzinny i zakończenie roku szkolego starszaków

Dokładne informacje zostną podane na tydzień przed imprezami.

 REKRUTACJA DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
05.III. od godz. 12:00 –18.III. 2024 r. do godz. 15:00– wprowadzanie  wniosków przez rodziców. Kartę zapisu dziecka można wypełnić elektronicznie na stronie https://przedszkola-zabrze.nabory.pl 
                             i podpisaną wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zwrócić do przedszkola  pierwszego wyboru.
                                            
a) W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, zostaną wypełnione, podpisane  i dostarczone w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru w ww. terminie.
b) W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek można wypełnić w przedszkolu pierwszego wyboru.
c) Karty Zapisu złożone po terminie 18 marca 2024 r, po godz. 15:00 nie biorą udziału w rekrutacji.
 
10.IV.2024 r. o godz.12:00- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10.IV. od godz.13:00 - 12.IV. 2024 r. do godz.15:00 rodzice potwierdzają wolę przyjęcia ich dziecka do wybranego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 
                                                           W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola i złożyć pisemne  oświadczenie woli uczęszczania  dziecka do przedszkola, do którego zostało zrekrutowane. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie zgłosi się do dyrektora w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.
16.IV.2023 r. o godz.12:00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
 
 REKRUTACJA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH 
 DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
 
27.II.–04.III.2024 r.– rodzice dzieci kontynuujących składają Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego , które załączone są do maila lub mogą Państwo otrzymać w ww. terminie  od nauczyciela dyżurującego w szatni.
 
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
19.VIII.–21.VIII. 2024 r. do godz. 15:00–złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
26.VIII.2024 r. o godz.12:00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
26.VIII. od godz. 12:00 - 28.VIII.2024 r. do godz. 15:00 rodzice potwierdzają wolę uczęszczania ich dziecka do wybranego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
29.VIII.2024 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.