Aktualnosci

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI   DO  PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU 01.III. od godz. 12:00 –15.III. 2023 r. do godz. 15:00– wprowadzanie  wniosków przez rodziców.

Szkoła w ruchu

Logopeda radzi

kÄ…cik nauczycielki

Erasmus+

Projekty edukacyjne

 

UNICEF - LALECZKI

KLUB EUROPEJSKI

DOBRA PRAKTYKA

Klub bajkowy


 

Sekap

>No text entered<

Termomodernizacja

 

Aktualności

14/03/2010

OGŁOSZENIA

 HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 
 DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
01.III. od godz. 12:00 –15.III. 2023 r. do godz. 15:00– wprowadzanie  wniosków przez rodziców. Kartę zapisu dziecka można wypełnić elektronicznie na stronie https://przedszkola-zabrze.nabory.pl 
                             i podpisaną wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zwrócić do przedszkola  pierwszego wyboru.
                                            
a) W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, zostaną wypełnione, podpisane  i dostarczone w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru w ww. terminie.
b) W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek można wypełnić w przedszkolu pierwszego wyboru.
c) Karty Zapisu złożone po terminie 15 marca 2023 r, po godz. 15:00 nie biorą udziału w rekrutacji.
 
13.IV.2023 r. o godz.12:00- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13.IV. od godz.13:00 - 20.IV. 2023 r. do godz.15:00 rodzice potwierdzają wolę przyjęcia ich dziecka do wybranego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 
                                                           W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola i złożyć pisemne  oświadczenie woli uczęszczania  dziecka do przedszkola, do którego zostało zrekrutowane. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie zgłosi się do dyrektora w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.
21.IV.2023 r. o godz.12:00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
 
 REKRUTACJA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH 
 DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
 
22.II.–28.II.2023 r.– rodzice dzieci kontynuujących składają Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego , które otrzymają ww. terminie  od nauczyciela dyżurującego w szatni.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 DO 
PRZEDSZKOLA NR 1 w ZABRZU
21.VIII. od godz. 12:00 –22.VIII. 2023 r. do godz. 15:00–złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
25.VIII.2023 r. o godz.12:00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
25.VIII - 29.VIII.2023 r. do godz. 13:00 rodzice potwierdzają wolę uczęszczania ich dziecka do wybranego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
30.VIII.2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
 
 
UWAGA
Dnia 9 lutego odbędzie się w przedszkolu bal przebierańców - dzieci przychodzą do przedszkola w przygotowanych na tą okazję strojach.
 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE od 1.09.2022r

 

Stawka żywieniowa dzienna:

  • koszt 3 posiłków – 10,00zł/ 1 dzień (śn, ob, podw)

  • koszt 2 posiłków – 8,00zł/ 1 dzień (śn, ob)

  • koszt 2 posiłków – 7,00zł/ 1 dzień (ob, podw)

  • koszt 1 posiłków – 3,00zł/ 1 dzień (śn)

  • koszt 1 posiłków – 5,00zł/ 1 dzień (ob)

  • koszt 1 posiłków – 2,00zł/ 1 dzień ( podw)

Opłata za godziny dodatkowe wynosi 1,14 zł za czas przekraczający 5 godzin dziennie.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tj. dzieci 6 – letnie nie ponoszą opłat za godziny dodatkowe.

Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku).